Leilighetene leies ut i privat regi og leies ut hele året. 

 

Leilighet 30 C eies av Jan Thomas Thomassen,

 

Leilighet 30 E eies av Eli og Kjell Larsen. 

 

Leilighet 30 F eies av Bjørn Kolstad.

Utleie driftes av Eli og Kjell Larsen, som sender ut leiekontrakt til leietakere. Leietakere returnerer leiekontrakt til eier med underskrift. Deretter underskriver eier og sender leiekontrakten tilbake til leietakere med kopi til Eli eller Kjell Larsen.   

 

Minimumsalder på leietakere er 30 år. 

 

Dyr og røyking i leilighetene er ikke tillatt. 

 

Booking skjer via mail og etter avtale oversendes leiekontrakt. 

Leiekontrakt returneres signert til utleier pr. mail sammen med kopi av legitimasjon. 

Samtidig med retur av signert leiekontrakt, innbetales forskudd på 30 % av leiebeløp, minimum kr 1.500,-.

Restbetaling skal skje senest 30 dager før leieperiodens start. Hvis restbeløp ikke innbetales iht. avtale, forbeholder utleier seg retten til å si opp leieavtalen og innbetalt forskudd tilbakebetales ikke. 

Ved avbooking 60 dager eller mer innen ankomstdato tilbakebetales innbetalt forskudd. 

Hvis avbooking 59 - 30 dager innen ankomstdato tilbakebetales 50 % av innbetalt forskudd. 

Ved avbestilling 29 dager eller mindre innen ankomstdato, tilbakebetales ikke innbetalt forskudd.